Advertising & Marketing

เทรนด์ใหม่..โฆษณาที่ไม่เป็นโฆษณา

Advertising & Marketing

ในปัจจุบันการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราได้รับความนิยมอย่างสูง ไม่ว่าเราจะไปไหนหรือกำลังทำอะไรเรามักจะพบเห็นโฆษณาเกือบทุกที่รอบตัวเรา จนหลายครั้งที่ผู้บริโภคอาจรู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดการโฆษณาจนไม่เหลือพื้นที่ส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบริษัทโฆษณา ประเทศไทยที่ต้องหาช่องทางใหม่ๆและสร้างเนื้อหาคอนเทนต์โฆษณาที่ผู้บริโภครับได้ในขณะเดียวกันก็ยังต้องคงไว้ซึ่งผลลัพธ์ของการโฆษณานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำยอดขาย การสร้างแบรนด์ การโปรโมทสินค้า ธุรกิจหลายประเภทหันไปให้ความสนใจการโฆษณาออนไลน์มากขึ้น หลายธุรกิจต่างก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจ บริษัทโฆษณา ประเทศไทยหลายแห่งก็ต้องตามให้เทรนด์การโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆให้ทัน วันนี้เราจึงจัดอันดับเทรนด์โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆในปีนี้ว่าการโฆษณาในรูปแบบใดที่กำลังมาแรง

  1. สมาร์ทโฟน .. การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในทุกวันนี้ล้วนมีบทบาทกับชีวิตเราอย่างมาก เพียงไม่กี่ปีมานี้อัตราผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนต่างเพิ่มสูงขึ้นอย่ามาก ดังนั้นแบรนด์สินค้าต่างๆจึงปรับเปลี่ยนการซื้อขายและโฆษณาผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยสะดวกอีกด้วย
  2. โซเชียลมีเดีย .. ในขณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน การเจาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์ต่างให้ความสนใจ เพราะสามารถวิเคราะห์ตลาด หรือปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำโฆษณาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด
  3. อีคอมเมิร์ซ .. จากการเติบโตของผู้ใช้สมาร์ทโฟนและการใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งที่เพิ่มสูงขึ้น หลายแบรนด์ก็ต่างหันไปโฆษณาและขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเช่นกัน
  4. โฆษณาสั้นๆผ่านสตรีมมิ่ง .. ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านอินเตอร์เน็ต การโฆษณาสินค้าโดยทำเป็นวิดีโอสั้นๆผ่านสตรีมมิ่งจึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าและให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น
  5. โฆษณาที่ไม่โฆษณา .. เมื่อผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่ในหลายสกรีนผ่านหลายอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน แท๊ปเลต อินเตอร์เน็ตทีวี การโฆษณาผ่านแบนเนอร์ใหญ่ๆตามท้องถนนหรือสิ่งพิมพ์จึงอาจเป็นช่องทางได้รับความนิยมลดลงไปทุกขณะ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทโฆษณาในประเทศไทยก็ควรระวังรูปแบบการโฆษณาในส่วนนี้เพราะอาจะเป็นการที่ผู้บริโภครู้สึกถูกยัดเยียดจากโฆษณา แต่หากบริษัทโฆษณาประเทศไทยสามารถมองหามิติใหม่ๆของการโฆษณาคือการทำอะไรที่ไม่เป็นโฆษณา ซึ่งจะเป็นการท้าทายนักการตลาดที่มักเคยชินกับรูปแบบดั้งเดิม ที่ต้องมองหาจุดยืนใหม่ให้กับแบรนด์ตัวเอง เพื่อยังคงพื้นที่ในชีวิตผู้บริโภคให้ได้

โดยเทรนด์ของการโฆษณาในยุคนี้นอกจากสื่อ คอนเทนท์ การทำการตลาด การทำยอดขาย แล้วโดยทิศทางที่มาแรงคือการทำการตลาดในแนวทางที่ไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกว่ากำลังถูกโฆษณา การโฆษณาในยุคใหม่นี้จึงเป็นความท้าทายของบริษัทโฆษณาในประเทศไทยอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องให้พื้นที่กับผู้รับโฆษณาแล้วยังต้องให้การโฆษณานั้นประสบความสำเร็จตามที่เจ้าของแบรนด์ต้องการด้วยเช่นกัน

Home Renovation Principles: Valuable Tips for House Extensions

Advertising & Marketing

House extensions are actually a good way to maximize your lot area and increase the value of your property should you decide to sell in the future. However, you have to consider a few factors when deciding on getting a house extension. One non-negotiable factor to consider is getting reliable home extensions Perth builder that’s preferably a firm who’s been in the field for a few years already.

You’ll also find that building refurbishments are very popular especially for those who plan to move into the building or to have their existing one rented out or even sold. The best part is that whatever your building needs are, you’ll find home extensions Perth builders to be the ones who can work well under pressure and finish the job right on schedule.

This article discusses some valuable tips on how to proceed with your house extension project:

Figure out what the purpose of building an extension is

Do you need extra rooms for your extended family, guest rooms, or build a nursery perhaps? Bear in mind that when you do add bedrooms, you also need to add bathrooms because there is no point in making everyone comfortable in their own bedrooms and then making them fall in line in the bathroom downstairs. You can ask for advice from W.A’s most awarded home extension builder located in Perth or any part of your locality for better insights to support your true purpose for the house extension.

Determine the location of your house extension

Where do you plan to start your extension from? If you are simply going to split a room in two in order to pass through to the extension, you’ve defeated the purpose of your extension, which is really to give everyone more space or at least not deprive someone of his original space. Before hiring the best building renovations in Perth, you should let them know what they are going to be working with.

Acquire the right building permits

You have to ask all the necessary permissions from your local government or from your home extensions Perth building regulators before embarking on your extension project. While minor changes do not necessarily need planning and building permits, it is always better to be safe than sued. Fortunately, most construction firms specialising in home improvements in Perth can process these permits for you when you hire them.

Mind the construction costs

If your extension is actually going to cost more than anticipated or that you end up sacrificing more than gaining something from your extension, consider doing a few changes in your blueprint before proceeding.

Alternative Renovation Projects – Loft Conversions

If your budget cannot allow an all-out extension project, you can also opt for this instead. You can opt to have loft conversions instead of a house extension. It could prove to be a little cheaper and you can look at it as a trial project which, if all goes well, could lead to getting a house extension. This type of conversion is ideal for just adding another room to your house without actually having to extend it much because space or room already exists. You just need a few retouches to make it into something completely new. For more information, visit us at https://www.addstyle.net.